Naujienos

2021-01-20

DRAUDIMAS RŪKYTI DAUGIABUČIUOSE

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.
Pagal įstatymo reikalavimus pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.
Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama:
 1. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);
 2. kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);
 3. daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Apie tai plačiau skaitykite.....
 

2021-01-11

SOSTINĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE ĮRENGIAMI INFORMACINIAI STENDAI

Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus užsakymu pagaminta apie 40 informacinių stendų, kurie šiuo metu įrengiami gyvenamųjų namų kiemuose prie bendro naudojimo komunalinių atliekų konteinerių aikštelių. Stenduose vilniečiai ras visą informaciją apie didelių gabaritų atliekų pristatymo vietas bei kitus buitinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Stendai statomi tose bendro naudojimo konteinerių aikštelėse, kuriose dažniausiai užfiksuojama atliekų tvarkymo pažeidimų. Apie tai plačiau skaitykite....

 

2021-01-07

DĖL NETVARKOMŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ VILNIUS APLINKOS MINISTERIJAI SKAMBINA PAVOJAUS VARPAIS

Pasibaigus šventiniam laikotarpiui Vilniaus miesto gyventojai vis dar skundžiasi dideliais kiekiais neišvežtų išrūšiuotų pakuočių, už kurių surinkimą atsakingos gamintojų ir importuotojų organizacijos. Situacijos priežiūrą atliekanti Vilniaus miesto savivaldybė viešai ragina gamintojų ir importuotojų organizacijas imtis veiksmų ir prašo Aplinkos ministerijos peržiūrėti dabartinę tvarką bei suteikti savivaldybei įrankius vykdyti griežtesnę pakuočių atliekų tvarkytojų kontrolę. Apie tai plačiau skaitykite....

 

2020-12-28

VASA KVIEČIA GYVENTOJUS ĮSITRAUKTI Į KOVĄ SU ĮŽŪLIAIS TERŠĖJAIS

Sostinės savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) įrengus 14 stebėjimo kamerų šalia komunalinių atliekų šalinimo konteinerių, per du mėnesius užfiksuota apie 160 atliekų tvarkymo pažeidimų. VASA duomenimis, šie skaičiai – tik mažoji dalis visų atliekų tvarkymo pažeidimų, kuriuos kasdien nustato įmonės kontrolieriai. Pastaruoju metu įmonė sulaukia vis daugiau pranešimų iš aktyvių sostinės bendruomenių ir seniūnijų, kurių atstovai pastebi didelių gabaritų atliekų sąvartas ir paliktas popierinių pakuočių atliekas šalia konteinerių daugiabučių namų kiemuose, prie laiptinių, po pirmojo aukšto balkonais. VASA kviečia visus gyventojus nelikti abejingais ir bendromis pastangomis sutramdyti įžūlius teršėjus. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-12-15

DIDĖJANT NETINKAMAI TVARKOMŲ PAKUOČIŲ KIEKIUI VASA STIPRINA KONTROLĘ IR EDUKACIJĄ

Sostinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) pasitelkė miesto seniūnijas, kurių pagalba siekiama informuoti gyventojus apie tinkamą pakuočių atliekų tvarkymą ir operatyviai nustatyti pažeidėjus. Pastaruoju metu vis daugiau randama įvairių prekių pakuočių (kartoninių dėžių), paliktų šalia mišrių ir rūšiuojamų atliekų konteinerių. Identifikavus pakuotės savininką, informacija perduodama Vilniaus miesto Viešosios tvarkos skyriui. VASA atstovai atkreipia dėmesį, kad pakuotėms, pagamintoms iš popieriaus, stiklo, plastmasės, yra skirti specialūs konteineriai, siekiant sumažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir taršą sąvartynuose bei surinkti ir perdirbti panaudotas pakuotes. Netinkamai tvarkomos pakuotės teršia miestą ir didina atliekų tvarkymo kaštus. Apie tai plačiau skaitykite....
 

2020-12-14

SOSTINĖJE  ASBETO TURINČIOS ATLIEKOS BUS SURINKTOS NEMOKAMAI

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka ir pasinaudoti nemokama paslauga išvežti pavojingas atliekas iš individualių valdų bei visuomeninės paskirties pastatų.  Nemokamai renkamos ir išvežamos asbesto turinčios atliekos: šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai ar kiti asbesto gaminiai. Vilniečiai savo prašymus dėl jų išvežimo turi pateikti savivaldybei (savivaldybe@vilnius.lt) iki 2021 m. vasario 3 d. 
Prašyme turi būti nurodyta išsami informacija apie atiduodamas atliekas (šiferis ar asbestcementiniai vamzdžiai, ar kt.), jų kiekį (tonomis arba kvadratiniais metrais), atliekų buvimo vietą (paėmi mo adresas) bei savo kontaktinius duomenis. Surinkti prašymai bus perduoti atliekas tvarkančiai įmonei. Apie tai plačiau skaitykite...
 

2020-12-11

PATVIRTINTI RINKLIAVOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI SUTEIKS DAUGIAU AIŠKUMO IR LANKSTUMO SIEKIANT PATENKINTI ATLIEKŲ TURĖTOJŲ POREIKIUS VILNIAUS MIESTE

Vakar, gruodžio 9 d., Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo projektui. Patvirtinti pakeitimai tiksliau apibrėžia vietinės rinkliavos apskaičiavimą bei mišrių komunalinių atliekų konteinerių kontrolę. Nuostatuose pateikti ir 2021 metų rinkliavos dydžiai pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas, detalizuotos kitos tvarkos.
Visi pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d., kitų metų rinkliavos apskaičiavimo modeliui ir tarifams esminės įtakos neturės, tarifai nežymiai mažės. Apie tai plačiau skaitykite....
 

2020-12-03

GYVENTOJŲ AUTOMOBILIAIS BLOKUOJAMAS PRIVAŽIAVIMAS PRIE KONTEINERIŲ TRUKDO IŠVEŽTI ATLIEKAS

Sostinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) pastaruoju metu pastebi vis daugiau atvejų, kai atliekų išvežimas iš daugiabučių namų kiemų tampa problematiškas dėl to, kad konteinerių aikštelės ir privažiavimas prie jų yra užstatomas privačiais automobiliais. Galiojant karantinui dauguma gyventojų lieka savo namuose, o asmeninius automobilius stato kiemuose. Dalis jų yra paliekami siauruose kiemų pravažiavimuose ir prie konteinerių aikštelių, todėl didelio gabarito šiukšliavežės nebegali prie jų privažiuoti ir laiku ištuštinti konteinerių. VASA atstovai nerimauja, kad prasidėjus žiemai atliekų išvežimas iš daugiabučių kiemų gali tapti rimta problema. Siekdama užtikrinti paslaugų kokybę VASA prašo gyventojų neužstatyti automobiliais privažiavimo prie atliekų konteinerių. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-11-19

KITĄMET VILNIUJE RINKLAIVOS UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ APSKAIČIAVIMO MODELIS NESIKEIS - IR TOLIAU BUS LAIKOMASI PRINCIPO ,,TERŠĖJAS MOKA"

Šiandien, lapkričio 18 d., Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarstė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo projektą – jais siekiama tiksliau apibrėžti ir sureguliuoti vietinės rinkliavos apskaičiavimą ir mišrių komunalinių atliekų konteinerių kontrolę. Projekte pateikti ir 2021 metų rinkliavos dydžiai pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas, detalizuojamos kitos tvarkos, tačiau visi šie pakeitimai neturės įtakos kitų metų rinkliavos apskaičiavimo modeliui ir tarifams. Galutinis sprendimas bus priimtas artimiausio Tarybos posėdžio metu. Apie tai plačiau skaitykite....

 

2020-11-16

VILNIUJE ĮRENGTOS STEBĖJIMO KAMEROS JAU FIKSAVO PIRMUOSIUS ATLIEKŲ TVARKYMO PAŽEIDĖJUS

Sostinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA), spalio mėnesį įrengusi pirmąsias stebėjimo kameras šalia komunalinių atliekų šalinimo konteinerių, vos per kelias savaites nustatė daugiau kaip 70 atliekų tvarkymo pažeidimų.
Dažniausiai netinkamai tvarkomos didelių gabaritų atliekos, jas gyventojai suneša arba atveža automobiliais ir palieka šalia atliekų konteinerių. Vaizdo kameromis užfiksuoti pažeidimai perduoti savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui, pažeidėjams gresia baudos ir prievolė padengti atliekų sutvarkymo kaštus. Pagal užfiksuotus atvejus daugiausia pažeidimų padaryta Grigiškėse, Justiniškėse, Lazdynuose. Apie tai plačiau skaitykite....
 
 
2020-11-06

VILNIUJE LAIKINAI NEBUS TEIKIAMA INDIVIDUALI DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PASLAUGA

Sostinėje įvedus karantiną savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) laikinai sustabdo didelių gabaritų atliekų išvežimo paslaugos teikimą pagal individualius gyventojų užsakymus. Šiuo metu gyventojai stambias atliekas galės pristatyti patys į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) aikšteles. Atsižvelgdama į rekomendacijas gyventojams mažinti judėjimą iš namų, VASA laikinai sustabdo ir vamzdinių (šachtinių) atliekų surinkimo sistemų, įrengtų daugiabučiuose namuose, uždarymą. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-11-05

LAPKRITIS VILNIUJE: IŠVEŽAMI TŪKSTANČIAI TONŲ LAPŲ, SAUGIAI TVARKYTIS KIEMUS KVIEČIAMI IR GYVENTOJAI

Po kojomis čežantys rudeniniai lapai sostinėje vienus džiugina, o tvarkantiems teritorijas – pats darbymetis: vien per pirmą rudens mėnesį surinkta ir išvežta dvigubai daugiau lapų nei pernai per tą patį laikotarpį – 2000 tonų. Ir tai dar ne pabaiga – sostinėje teritorijų tvarkytojai lapus veš dar iki pat gruodžio 15 d. Surinkti lapai keliauja į kompostavimo aikšteles.
 „Nukritę medžių lapai pirmiausiai renkami viešosiose erdvėse, gatvių važiuojamojoje dalyje, nuo šaligatvių, dviračių takų, taip užtikrinant saugų pėsčiųjų ir dviračių judėjimą. Pernai per sezoną, kuris trunka kone 3 mėnesius, buvo surinkta daugiau kaip 7 tūkst. tonų lapų“, – sako Gintautas Runovičius, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas. Apie tai plačiau skaitykite.....
 

2020-10-29

SOSTINĖS SAVIVALDYBĖ LOKALAUS KARANTINO METU DIRBA NUOTOLINIU BŪDU
 
Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgdama į smarkiai augantį COVID-19 viruso atvejų skaičių ir į paskelbtą lokalų karantiną, klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu. Jau kuris laikas dauguma savivaldybės darbuotojų sklandžiai dirbo iš namų: sukurtos el. būdu užsakomos paslaugos, susitikimai perkelti į virtualią erdvę, o nuo spalio 28 dienos nuotoliu aptarnaus ir klientus. Apie tai plačiau skaitykite......
 

2020-10-20

VILNIUJE ĮRENGIAMOS PIRMOSIOS STEBĖJIMO KAMEROS ĮŽŪLIŲ ŠIUKŠLINTOJŲ NUSTATYMUI

Sostinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) įrengė pirmąsias stebėjimo kameras šalia mišrių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių. Trys modernios vaizdo kameros pirmiausia sumontuotos tose vietose, kuriose šįmet buvo užfiksuotas didelis kiekis neteisėtai išmestų didelių gabaritų atliekų. Iki metų pabaigos VASA planuoja įrengti iš viso 14 vaizdo stebėjimo kamerų beveik visose sostinės seniūnijose. Kamerų užfiksuota informacija įmonei leis operatyviai ir tiksliai identifikuoti atliekų tvarkymo pažeidimus vykdančius asmenis, kurie sulauks baudų ir reikalavimų tinkamai sutvarkyti savo atliekas. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-10-15

ŠILDYMO SEZONĄ VILNIUS PASITINKA ŽEMIAUSIA KAINA PER VISĄ DEŠIMTMETĮ

Vilniečiams spalio mėnesį centralizuotas šildymas kainuos net 20 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet už kilovatvalandę teko mokėti 4,27 ct, o šiemet – 3,40 ct. Tokios žemos šilumos kainos šildymo sezonu sostinėje nebuvo per visą dešimtmetį. Šildymo sezonas Vilniuje pradedamas jau nuo rytojaus – spalio 15 dienos.
Šių metų šildymo sezoną Vilniuje pradėti rekordiškai mažiausia kaina, anot VŠT Generalinio direktoriaus Gerimanto Bakano, leidžia kuro kainos mažėjimas.  Apie tai plačiau skaitykite......

 

2020-10-09

PASTATO ADMINISTRATORIAUS PRANEŠIMAI SKATINA NETEISĖTUS VEIKSMUS IR PIKTINA SĄŽININGUS GYVENTOJUS

Sostinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) sulaukė aktyvių vilniečių pranešimų apie vienos didžiausių pastatų administravimo įmonės išplatintus skelbimus daugiabučių laiptinėse. Juose gyventojai raginami išsivalyti bendro naudojimo patalpas, o sukauptas atliekas palikti prie lauko konteinerių. Skelbimuose teigiama, kad atliekas vežėjas išveš be papildomo mokesčio.
Pasak VASA atstovų, tokia informacija yra klaidinanti ir skatinanti neteisėtus gyventojų veiksmus, dėl kurių daugiabučių namų kiemai gali virsti sąvartynais, o asmenims, neteisėtai tvarkantiems atliekas, gali būti skirtos baudos. Apie tai plačiau skaitykite......

 

2020-10-08

IŠ VILNIEČIŲ ČIAUPŲ GALI BĖGTI ŽALIAS VANDUO - TAI ŽENKLAS, KAD NAMO ŠILUMOKAITĮ REIKIA SKUBIAI TAISYTI

Netrukus dalyje Vilniaus pastatų karštas vanduo gali nusidažyti skaisčiai žalia spalva – tai reiškia, kad pastate įrengtas šilumokaitis nesandarus ir jį reikia nedelsiant keisti, siekiant užtikrinti kokybišką karšto vandens tiekimą. Spalio mėnesį AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) pradeda šilumos tinklų ir šilumos vartotojų pastatuose įrengtų pašildymo įrenginių sandarumo patikrą, panaudojant specialų dažiklį – tai leidžia lengviau identifikuoti šilumos tinklų ir šildymo sistemų spragas ir jas operatyviai pašalinti. Gyventojai, pastebėję, jog jų pastate karštas vanduo „pažaliavo“ turi apie tai pranešti namo administratoriui ir VŠT. Apie tai plačiaus skaitykite.....

 

2020-09-29

RUDUO- ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SEZONAS. KAIP TINKAMAI JAS TVARKYTI

Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo kontrolę vykdanti įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) pastebi, kad kai kurių rūšių atliekų kiekiai priklauso nuo sezoniškumo: įsibėgėjus rudeniui nuosavų namų, kotedžų atliekų surinkimo konteineriuose ir daugiabučių namų kiemuose įrengtose atliekų surinkimo aikštelėse ypač padaugėja žaliųjų atliekų. Todėl labai svarbu žinoti, kaip tinkamai jas tvarkyti. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-09-07

VILNIEČIAI NENORI MOKĖTI UŽ KAIMYNŲ ŠIUKŠLES - DAUGĖJA PRANEŠIMŲ APIE NETEISĖTAI PALIKTAS ATLIEKAS

Pasikeitusios Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės, keičia ir pačių vilniečių įpročius – vis dažniau atsisakoma mokėti už kaimynų prie konteinerių paliktas atliekas. Anksčiau atliekos paliktos prie konteinerių buvo tvarkomos iš bendro biudžeto. Nuo naujų metų – šių atliekų tvarkymo išlaidos paskirstomos tik tiems namams, kurių konteinerių aikštelėse buvo rastos atliekos.
Vilniaus mieste kas mėnesį užfiksuojama per 500 atvejų, susijusių su neteisėtai paliktomis buitinėmis didelių gabaritų atliekomis (DGA). Su tokių atliekų tvarkymo iššūkiais susidurianti savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“) pastaruoju metu pastebi didėjantį miestiečių aktyvumą. Per mėnesį „VASA“ sulaukia nuo 400 iki 600 gyventojų pranešimų apie paliktas arba iškraunamas stambias buitines atliekas šalia bendro naudojimo konteinerių daugiabučių namų kiemuose. Apie tai plačiau skaitykite...

 

2020-08-10

VALSTYBĖ REMIA DUJŲ BALIONŲ KEITIMĄ SAUGIA ENERGIJA

Siekiant užtikrinti daugiabučių gyventojų saugumą, iki 2022 m. pabaigos, iš trijų aukštų ir aukštesnių daugiabučių namų maistui gaminti naudojami dujų balionai privalo būti pašalinti. Gyventojai turės pasirinkti saugius energijos šaltinius – elektros ar gamtinių dujų. Apie tai plačiau skaitykite: informacija 1 ir informacija 2.....

 

2020-07-16

ATLIEKŲ TVARKYMAS: ŠVAROS AMBASADORIAI AIŠKINSIS PROBLEMAS IR PADĖS JAS SPTĘSTI
 
Jau šią savaitę, tam tikruose Vilniaus miesto ir apskrities miestų kiemuose, pasirodys „Švaros ambasadoriai“, kurie atliks gyventojų apklausą apie rūšiavimą ir atliekų tvarkymą jų gyvenamojoje vietoje. Šis „Atliekų kultūros“ ir Vilniaus savivaldybės projektas skirtas išsiaiškinti, kokios priežastys lemia gyventojų rūšiavimo pasirinkimą ir kokie klausimai iškyla atliekų tvarkymo tema. Apie tai plačiau skaitykite.....

2020-07-14

PASKELBTAS NAUJAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ RENOVACIJAI - SKIRS 150  MIL. EUR

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), administruojanti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą laukia naujų paraiškų – Aplinkos ministerija paskelbė jau aštuntą kvietimą ir iki 2021-ųjų metų kovo 1-osios visi BETA regioniniai padaliniai priims gyventojų ir savivaldybių paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti. Apie tai plačiau skaitykite......

2020-05-18

SOSINĖJE ASBESTO TURINČIOS ATLIEKOS BUS SURINKTOS NEMOKAMAI

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka ir pasinaudoti nemokama paslauga išvežti pavojingas atliekas iš individualių valdų bei visuomeninės paskirties pastatų.  Nemokamai renkamos ir išvežamos asbesto turinčios atliekos: šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai ar kiti asbesto gaminiai. Vilniečiai savo prašymus dėl jų išvežimo turi pateikti savivaldybei (savivaldybe@vilnius.lt) iki 2021 m. vasario 3 d.  Apie tai plačiau skaitykite....

 

2020-05-08

ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI TĘSIASI - IKI 2022 M. VILNIUJE JŲ ATSIRAS DAR BEVEIK 500

Dar beveik 500 – toks skaičius naujų požeminių, pusiau požeminių ir antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių bus įrengtas Vilniuje iki 2022 metų pabaigos. Tai jau antrasis jų įrengimo etapas: nuo 2018 m. iki šiol įrengta jau apie 800. Pirmiausiai aikštelės atsirado tankiausiai apgyvendintuose kvartaluose. Apie tai plačiau skaitykite...

 

2020-04-06

DEZINFEKAVIMO PASLAUGA

UAB "Verkių būstas" teikia licencijuotas laiptinių dezinfekavimo paslaugas už:

                                                                                           80 € su PVM –  5 aukštų laiptinei

                                                                                          144 € su PVM –  9 aukštų laiptinei

                                                                                          192 € su PVM – 12 aukštų laiptinei                                                                                           

                                                                                               7 € su PVM –  1 lifto kabinai, papildomai

 

Dezinfekavimo darbų kaina netipiškam objektui nustatoma, įvertinant jame sunaudoto dezinfekcinio skysčio kiekį:

sunaudojus 1 litrą – 23 € su PVM, sunaudojus 2 litrus – 46 € su PVM ir t. t.

 

 

2020-04-01

TINKAMAI IR SAUGIAI TVARKOME ATLIEKAS

Lietuvoje plintant COVID-19 virusui, Vilniaus miesto savivaldybė ragina gyventojus tinkamai tvarkyti savo buitines atliekas. Ant įvairių paviršių virusui galint išsilaikyti net iki 3 dienų, gyventojai prašomi saugiai išmesti savo komunalines atliekas karantino metu. Apie tai plačiaus skaitykite....

 

2020-03-20

                                                 DĖMESIO GYVENTOJAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo AURELIJAUS VERYGOS SPRENDIMAS DĖL ELGESIO PARKUOSE IR KITOSE VIEŠOSE ERDVĖSE.

Apie tai plačiau skaitykite......

 

2020-03-18

                                                   DĖMESIO  SENJORAI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA, KAIP KEIČIASI SENJORŲ GYVENIMAS KARANTINO SĄLYGOMIS

Norint apsisaugoti nuo koronoviruso, visi vyresnio amžiaus žmonės raginami likti namuose - ESATE RIZIKOS GRUPĖJE. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-03-17

KARANTINAS

KAIMYNAI PADEDA KAIMYNAMS

PLAČIAU.........

 

 2020-03-17

 

 

2020-03-04

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS NESENIAI GRĮŽUSIEMS IŠ KORONAVIRUSO PAVEIKTŲ TERITORIJŲ

Visiems gyventojams, neseniai grįžusiems iš koronaviruso paveiktų teritorijų (Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos rekomenduojama likti namuose (saviizoliacija) ir stebėti savo sveikatą bei užpildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje  http://nvsc.lrv.lt/covid-19. pateiktą anketą.  Apie tai plačiau skaitykite....

 

2020-02-27

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS, KAIP SAUGOTIS NUO VIRUSŲ

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja Vilniaus miesto gyventojus imtis pagrindinių priemonių, stengiantis apsisaugoti nuo virusų. Apie tai plačiau skaitykite....

 

2020-02-24

UŽGAVĖNES ŠVĘSKITE VILNIUJE

Kviečiame Užgavėnes švęsti Vilniuje – devyniose sostinės seniūnijose rengiamos tradicinės žiemos išvarymo šventės! Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2020-02-17

RŪŠIUOK, TVARKYK - SUTAUPYK!

Ši informacija bei naudingi patarimai pravers kiekvienam.. Apie tai skaitykite plačiaus....  ir  https://sivasa.lt/info#

 

2020-01-13

TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO NAUJOVĖS  SOSTINĖJE: 105 NAUJI KONTEINERIAI PATOGESNĖSE VIETOSE 

Nuo šių metų sostinėje tekstilė bus surenkama patogiau ir tvarkingiau: statomi nauji konteineriai visame mieste, parinktos patogesnės jų vietos, o tekstilės atliekas surinkinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Šiandien įrengti pirmieji 24 iš 105 konteinerių, kurių visas tinklas įvairiuose Vilniaus rajonuose atsiras iki sausio mėnesio pabaigos. Tekstilės konteinerius vilniečiai galės rasti prie artimiausių prekybos centrų ir kitų viešųjų erdvių. Apie tai skaitykite plačiau...

 

2020-01-03

SOSTINĖJE ASBESTO TURINČIOS ATLIEKOS BUS SURINKTOS NEMOKAMAI

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka ir pasinaudoti nemokama paslauga išvežti pavojingas atliekas iš individualių valdų bei visuomeninės paskirties pastatų.  Nemokamai renkamos ir išvežamos asbesto turinčios atliekos: šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai ar kiti asbesto gaminiai. Vilniečiai savo prašymus dėl jų išvežimo turi pateikti savivaldybei (savivaldybe@vilnius.lt) iki 2020 m. kovo 1 d.  Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2019-12-16

SAVIVALDYBĖ NEMOKAMAI ATNAUJINS RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ KIEMUS

Sostinės savivaldybė kviečia vilniečius  atnaujinti savo daugiabučius namus, o miestas nemokamai atnaujins renovuoto kvartalo kiemus. Kartu miegamuosius rajonus įmanoma paversti vieta, kur jauku, patogu ir norisi leisti laiką.

Apie tai plačiau skaitykite....

 

2019-10-01

VILNIUS JUNGIA ŠILDYMĄ

Atsižvelgus į faktinę pastarųjų trijų parų vidutinę oro temperatūrą ir būsimas oro prognozes, nuo spalio 1 d. sostinės daugiabučiuose bei administraciniuose pastatuose įjungiamas šildymas. Šiluma sostinės rajonuose bus įjungiama palaipsniui, pagal nustatytą grafiką. Per penkias dienas šiluma pasieks viso miesto daugiabučius ir komercinius-administracinius pastatus. Sostinės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose šildymas įjungtas praėjusią savaitę, rugsėjo 23 d. Apie tai plačiau skaitykite......

 

2019-09-23

VILNIUS PRADEDA UGDYMO IR SVEIKTOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ŠILDYMĄ, SPRENDIMAS DĖL DAUGIABUČIŲ - VĖLIAU

Nuo šiandienos sostinės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose pradedamas šildymo sezonas. Ar pradėti šildymo sezoną įstaigoje, savo nuožiūra spręs patys įstaigų vadovai. Centrinis šildymas sostinės daugiabučiuose įprastine tvarka bus įjungtas, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra bus žemesnė nei 10 laipsnių šilumos. Tiesa, vilniečiai gyvenantys daugiabučiuose taip pat gali savarankiškai anksčiau įjungti šildymą, jeigu tam pritaria dauguma namo gyventojų.   Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2019-09-18

GYVENTOJAMS PRISIJUNGTI PRIE NUOTEKŲ TINKLŲ - SAVIVALDYBĖS PARAMA

Siekiant paskatinti gyventojus naudotis centralizuotais buitinių nuotekų tinklais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą skirti dalinį finansavimą lauko tualetais besinaudojantiems vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų gyventojams prisijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2019-09-13

KEIČIASI VILNIAUS VANDENYS SVETAINĖS ADRESAS

UAB ,,Vilniaus vandenys" informuoja, kad nuo 2019-09-06 partnerio svetainė „Mano Gilė“ keičia pavadinimą. Populiariausia atsiskaitymo už UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas svetainė dabar vadinsis „IGNITIS“.
  
Pasikeitus pavadinimui keičiasi ir svetainės adresas – nuo šiol už komunalines paslaugas mokėti čia: www.ignitis.lt/savitarna

Visi svetainės funkcionalumai lieka nepakitę. Ir toliau galima patogiai ir lengvai deklaruoti skaitiklių rodmenis bei sumokėti už visas namų ūkio paslaugas. 

 

2019-09-13

LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS TAPO IGNITIS

Nuo šių metų rugsėjo 6 d. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ tapo UAB „Ignitis“. Pasikeitus įmonės pavadinimui jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia: 

 • sutarčių persirašyti nereikia, galios visos anksčiau sudarytos elektros energijos, gamtinių dujų tiekimo sutartys;
 • sutarčių numeriai, klientų kodai nesikeičia;
 • atsiskaityti ir toliau galima įprastais būdais, tik lėšų gavėją nuo šiol nurodyti UAB „Ignitis“;
 • visus atsakymus į rūpimus klausimus galima rasti www.ignitis.lt ir savitarnos svetainėje e.ignitis.lt. Prisijungiant naudoti tuos pačius prisijungimo duomenis, kaip ir iki šiol jungiantis prie verslo savitarnos svetainės. 

 

2019-09-12

PATVIRTINTA: NUO 2020 M. VILNIE2IAI UŽ ATLIEKAS MOKĖS PAGAL JŲ SVORĮ

Šiandien sostinės taryba patvirtino naujas atliekų tvarkymo kainas, kurios įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d. Vilniaus mieste. Pagrindinė naujovė – nuo 2020 m. už atliekas bus mokama pagal faktiškai išmestų atliekų kiekį: individualių konteinerių naudotojams sudaroma galimybė kintamąją dvinarės vietinės rinkliavos dalį mokėti pagal faktiškai atiduotų, neišrūšiuotų mišrių komunalinių atliekų svorį. Tikimasi, kad dėl šio sprendimo palaipsniui nebeliks „atliekų turizmo“ ir nelegalaus šiukšlinimo. Apie tai plačiau skaitykite.....

 

2019-08-28

NUO RUGSĖJO 1 D. ATLIEKŲ IŠVEŽIMU RŪPINSIS UAB ,,EKONOVUS"

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė „Ekonovus“ Verkių seniūnijoje (Baltupiai, Jeruzalė, Santariškės, Visoriai, Verkiai, Naujieji Verkiai, Balsiai, Ožiniai, Kryžiokai, Naujaneriai, Pagubė, Mažieji Gulbinai, Didieji Gulbinai, Krakiškės, Bireliai, Staviškės, Bajorų kalvos) pradeda rūpintis atliekų išvežimu. Siekiant, kad tiek namuose, tiek gamtoje aplinkui būtų švaru, įmonės atstovai nori priminti kelis svarbius dalykus:
 • Ir individualių namų valdose, ir daugiabučiuose atliekos išvežamos pagal administratoriaus nustatytą grafiką. Individualių namų savininkams, norintiems dažninti atliekų išvežimą (iki karto per savaitę), kreiptis reikėtų tel. 85 270 0 402
 • Iki rugsėjo 1 d. pakeisti lūžusius konteinerius turi ankstesnis atliekų vežėjas. Visgi, jei tai nebus atlikta, skambinkite tel. 85 270 0 402
 • Labai svarbu, kad šalia daugiabučių esančių konteinerių neužstatytumėte automobiliais – tik taip galėsime juos pasiekti ir pasirūpinti atliekomis; atitinkamai individualių namų savininkai atliekų išvežimo dieną konteinerius turėtų išstumti prie kelio.
 • Iškilus papildomiems klausimams, jums pagelbės mūsų kolegos, skambinkite tel. 85 270 0 402.

 

2019-08-05

APIE KARŠTO VANDENS IŠJUNGIMUS VILNIEČIAI GALI BŪTI INFORMUOTI SMS ŽINUTE
 
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) įdiegė klientų informavimo sistemą, kuri leidžia klientus informuoti individualiai elektroniniu paštu ir mobiliuoju telefonu. VŠT – viena pirmųjų iš centralizuoto šilumos tiekimo įmonių, pradėjusi individualiai informuoti klientus jiems aktualiais klausimais. Apie tai plačiau skaitykite.....
 

2019-08-05

SAVIVALDYBĖS PARAMA GYVENTOJAMS PADĖS PIGIAU PRISIJUNGTI PRIE NUOTEKŲ TINKLŲ

Vilniaus miesto gyventojai, vis dar besinaudojantys lauko tualetais, dabar turi gerą progą prisijungti prie „Vilniaus vandenų“ nuotekų tinklų. Iki šiol to nepadariusieji gali pasinaudoti Vilniaus miesto savivaldybės kompensacija ir, pateikę paraiškas, kitais metais atgauti dalį prisijungimo išlaidų. Jau prisijungę prie „Vilniaus vandenų“ tinklų ir suskubę pateikti paraiškas artimiausiu metu, paramą gali gauti dar šiemet. Apie tai plačiau skaitykite......

 

2019-07-03

POKYČIAI ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOJE: KĄ TURI ŽINOTI VILNIEČIAI?

Liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba planuoja patvirtinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius 2020-iesiems. Šis sprendimas užbaigs pernai Vilniuje pradėtą įgyvendinti atliekų surinkimo reformą. Planuojama, kad šios paslaugos kaina ūgtels, tačiau iki reformos buvusio lygio nesieks, o įvedus naujas pataisas gyventojų lauks daugiau lankstumo – nebus apmokestinamas garažų bei sodų be statinių sklypų plotas, bus galima užsisakyti dažnesnį arba vienkartinį atliekų išvežimą. Apie tai plačiau skaitykite......

 

2019-05-20

 ŽALIOJI ERDVĖ DAUGIABUČIO KIEME

Vilnius garsėja kaip žalias miestas. Tačiau prižiūrint ir turtinant miesto žaliąjį rūbą iškyla daug problemų. Džiugu, kad vilniečiai patys imasi iniciatyvų prie savo daugiabučių namų sodinti krūmus, gėles ir net medžius. Dažnai jiems iškyla klausimų dėl augalų asortimento parinkimo, priežiūros, želdinimo taisyklių teisingo taikymo praktikoje. 2018 metais VšĮ „RV agentūra“ specialistai, įgyvendindami savivaldybės visuomenės ekologinio švietimo projektą „Žalioji erdvė daugiabučio kieme“ organizavo seminarą, kurio metu gausiai susirinkusiems dalyviams buvo aiškinama želdinių reikšmė jų gyvenamajai aplinkai, o platesnei vilniečių auditorijai buvo parengta speciali informacija. Apie tai plačiau skaitykite......

 

2019-04-17

SOSTINĖ NUO PENKTADIENIO SKELBIA ŠILDYMO SEZONO PABAIGĄ

Vilniaus mieste nuo penktadienio (balandžio 19 d.) baigiamas 7 mėnesius trukęs šildymo sezonas. Sezono pabaiga skelbiama atsižvelgus į prognozuojamą oro temperatūrą ir sulaukus šiltesnių orų.
Šį sezoną vilniečiams šilumos kainos išliko vienos mažiausių tarp didžiųjų miestų, nepaisant visoje šalyje padidėjusių kuro kainų (gamtinių dujų ir biokuro), o palyginus didžiųjų Lietuvos miestų šildymo kainas, sostinėje šilumos kaina per sezoną buvo antroje-trečioje vietoje pagal mažumą.
Nuo penktadienio šildymas bus išjungtas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sostinės daugiabučiuose ir administraciniuose pastatuose. Daugiabučių namų gyventojai gali šildymą savo name išjungti ir anksčiau, kai dėl to bendrai sutaria dauguma namo gyventojų –  bendrijos pirmininkui arba daugiabučio administratoriui tereikia apie priimtą sprendimą informuoti savo šilumos tiekėją. Apie tai plačiau skaitykite........

2019-02-05

SOSTINĖS SAVIVALDYBĖJE VISĄ VASARĮ – DAUGIABUČIŲ KIEMŲ VALYMO AKCIJA

Vilniaus savivaldybė jau savaitę nuo sniego vaduoja daugiabučių namų kiemus. Trys miestą prižiūrinčios bendrovės – „Mano aplinka“, „Stebulė“, „VSA Vilnius“ ir Nyderlandų „Dolmans Landscaping Group B.V“ – į kiemus išsiuntė 65 sniego valymo automobilius ir krautuvus. Per savaitę buvo nuvalyta apie 20 proc. daugiabučių namų kiemų. Likusius daugiabučių namų kiemus 21 -oje sostinės seniūnijoje planuojama išvalyti per vasarį. Apie tai skaitykite plačiau........

 

2018-12-17

DIDELIŲ GABARITŲ, STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKAS VEŽAME Į ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES

SĮ ,,Vilniaus atliekų sistemos administratorius" (VASA) ragina gyventojus nemesti didelių gabaritų, statybos ar griovimo atliekų prie šiukšlių konteinerių, o pristatyti jas į Vilniaus miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Priešingu atveju gresia baudos iki 600 eurų, Apie tai plačiau skaitykite......

 

2018-10-10

DĖL VANDENS TIEKIMO NUTRAUKIMO DAUGIABUTYJE

            Pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, atlikdami savo patalpų ir / ar inžinerinės sistemos remonto darbus, savavališkai sustabdo geriamojo ar karšto vandens tiekimą, apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą neperspėdami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir neinformuodami daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus.
            Informuojame, kad pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles daugiabučio  namo  atskiriems butams  ar  kitoms patalpoms laikinai  nutraukti,  sustabdyti ar apriboti  geriamojo vandens tiekimą galima tik tuo atveju, jeigu tai nepadarys žalos kitų  to namo butų gyventojams ar kitų patalpų naudotojams.
             Asmenys, pažeidę teisės aktų nuostatas, gali būti baudžiami Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.
 

2018-10-04

NUO ŠIANDIENOS VILNIUJE PRADEDAMA ŠILDYTI DAUGIABUČIAI IR ADMINISTRACINIAI PASTATAI

Nuo spalio 4 d. sostinės daugiabučiuose bei administraciniuose pastatuose įjungiamas šildymas. Šiluma daugiabučiuose namuose bus įjungiama palaipsniui, pagal nustatytą grafiką. Nuo rytojaus per penkias dienas šiluma palaipsniui pasieks viso miesto daugiabučius ir komercinius-administracinius pastatus.
Pirmą ir antrą šildymo sezono dieną šildymas įjungiamas,  apie tai plačiau.....
 

 

2018-10-01

AR NORIME PRADĖTI ŠILDYMO SEZONĄ

Nuo šiandienos visuose darželiuose ir sveikatos priežiūros įstaigose pradedamas šildymo sezonas. Ar pradėti šildymo sezoną daugiabučiuose namuose turi nusptręsti patys namo gyventojai, jeigu tam pritaria dauguma. Apie tai plačiaus skaitykite......

 

2018-08-07

NAUJAS KVIETIMAS DAUGIABUČIAMS RENOVUOTI

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Paraiškas Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau - Agentūra ) nuo š. m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d. gali teikti savivaldybė, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius VŠĮ ,,Atnaujinkime miestą".  Apie tai plačiau..........

 

2018-08-07

INFORMACIJA APIE DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKĄ

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis ir siekdami sumažinti savavališkų sąvartynų šalia komunalinių atliekų surinkimo konteinerių susidarymą, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) kviečia daugiabučių namų patalpų savininkus buityje susidariusias didelių gabaritų atliekas nemokamai pristatyti į VASA interneto svetainėje nurodytas surinkimo vietas ir perduoti UAB „Ecoservice“.
Verkių seniūnijos teritorijoje didelių gabaritų atliekos bus renkamos 2018-09-27 ir 2018-09-28 VASA interneto svetainėje nurodytose didelių gabaritų atliekų surinkimo vietose. Apie tai plačiau......

 

2018-08-06

ORGANIZUOJAMAS BALSAVIMAS RAŠTU DĖL ŠIUKŠLIŲ ŠALINIMO SISTEMOS UŽDARYMO

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), panaudodama ES lėšas, visame Vilniaus mieste 2018/2019 metais planuoja įrengti 755 požemines ar pusiau požemines konteinerių aikšteles, kuriose numatyta įrengti 5 kub. m talpos mišrių komunalinių atliekų konteinerius, konteinerius plastikui, popieriui, stiklo atliekoms. Verkių seniūnijos teritorijoje Savivaldybė planuoja įrengti 38 tokias komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles. Apie tai plačiau.......
 
 

2018-06-06

DIDŽIŲJŲ, STATYBOS IR GRIOVIMO, TEKSTILĖS IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS ĮSIGALIOJUS RINKLIAVAI

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja apie didžiųjų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų tvarkymo taisykles įsigaliojus rinkliavai. Pažeidus atliekų tvarkymo taisykles gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų. Apie tai plačiau....

 

2018-05-30

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ KLIENTAI BUS APTARNAUJAMI VIENAME CENTRE

Sostinės gyventojams ir įmonėms paslaugas teikianti bendrovė Vilniaus šilumos tinklAI (VŠT) nuo šių metų birželio 1 d. klientus priims tik viename iš trijų iki šiol veikusių klientų aptarnavimo centrų – Smolensko g. 12. Šį sprendimą lėmė bendrovės aptarnavimo paslaugų elektroniniais kanalais plėtra, augantis savitarnos svetainės lankomumas ir įmonės siekis racionaliau naudoti valdomus pastatus. Nuo vasaros pradžios buvusiuose VŠT klientų aptarnavimo centruose Ateities ir Elektrinės gatvėse įsikurs kiti bendrovės padaliniai, kurie bus perkelti iš parduotos trečiosios Vilniaus termofikacinės elektrinės teritorijos. Apie tai plačiau.........

 Kaip surasti Smolensko g. 12.....

 

2018-05-03

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
 
 Informuojame, kad savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) nuo 2018 m. gegužės 1 d. administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus miesto savivaldybėje: iš atliekų turėtojų renka rinkliavos mokesčius už komunalinių atliekų surinkimą; vykdo komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kontrolę, maršrutų stebėjimą; nustato pagrįstą konteinerių skaičių, jų tūrį ir ištuštinimo dažnį; sprendžia dėl tvarkos aikštelėse ir su atliekų surinkimu kylančias problemas; nagrinėja suinteresuotų asmenų prašymus ir skundus dėl paslaugų kokybės ir kt.

                    VASA buveinės adresas: Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius;          

                     Klientų aptarnavimo skyriaus tel. Nr. 8 650 04 949

                     Klientų aptarnavimo skyriaus el. p. rinkliava@sivasa.lt 

                     Administracijos tel. Nr. 8 650 04 900                                           

                     Administracijos el. p. info@sivasa.lt  

                     Trumpasis tel. Nr. 1895        

 

2018-04-09

SKELBIAMA ŠILDYMO SEZONO PABAIGA

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia 2018 m. balandžio 9 d. šildymo sezono pabaigą.  Plačiau......

 

2018-04-09

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASIKEITIMŲ NUO 2018 M. GEGUŽĖS 1 D. 

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Nuo šios datos sostinėje bus įgyvendinta nauja komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sistema plačiaus....

 

2018-03-06

DĖMESIO ATLIEKŲ TURĖTOJAMS

Vilniaus  miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2017-12-21 Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1277 nustatė, kad nuo 2018-05-01 Vilniaus miesto savivaldybėje įsigalioja vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nors su Jumis sudaryta atliekų išvežimo sutartis pasibaigs       2018-04-30, atliekos ir toliau bus išvežamos nesudarant sutarčių su atliekų turėtojais.

2018-02-07

KVIETIMAS Į UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĘ

Verkių seniūnija kviečia visus vasario 13 d. kartu švęsti Užgavėnių šventę. Apie tai plačiau...

 

2018-01-24

SEIMO NARĖ ASTA KUBILIENĖ KVIEČIA Į SUSITIKIMUS

Seimo narė Asta Kubilienė kviečia savo rinkėjus į susitikimus aptarti jiems aktualius gyvenimo klausimus. Susitikimai vyks kiekvieną pirmadienį nuo 13.00 iki 15.00 val. Verkių seniūnijos patalpose adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius.
 

2018-01-15

SVARBI INFORMACIJA

Pranešame, kad paskutiniu laiku užfiksuoti atvejai, kai neaiškūs asmenys vaikšto po namus, prisistatydami UAB ,,Verkių būstas" langų švaros inspektoriais ir prašo įleisti į butus.

Pažymime, kad UAB ,,Verkių būstas" nevaikšto po butus tikrinti langų.

Pastebėjus atvykėlius, turinčius neaiškių tikslų ir kėslų, reikalaukite jų darbo pažymėjimų ir esant įtarimams, nedelsiant skambinkite į Bendrąjį pagalbos centrą tel. nr. 112.

Taip pat pažymime, kad šiais metais įvairios įmonės siūlys savo administravimo paslaugas. Tuo irgi gali pasinaudoti tie patys neprašyti ,,svečiai". 

                                                    BŪKITE BUDRŪS

 

2018-01-08

VYKDOMA LEGIONELIOZĖS PREVENCIJA

Nuo 2018 m. sausio 8 d. pradedama vykdyti pastatų karšto vandens sistemų legioneliozės prevencija ir tęsis iki 2018 m. sausio 12 d.  Prevencijos metu karšto vandens temperatūra pakeliama iki 66 laipsnių šilumos. Rekomenduojame gyventojams atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir nuleisti vandenį apie 5 minutes. Tiek laiko pakanka, kad būtų pašalinti legioneliozės židiniai.

Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame karštu vandeniu naudotis atsargiai!

 

2018-01-10

UAB ,,VIENA SĄSKAITA" KEIČIA ĮKAINIUS GYVENTOJAMS

UAB ,, Viena sąskaitą" nuo 2018 m. vasario 1 d. keičia įkainius gyventojams. Nuo šiol, klientui savo paskyroje turinčiam nuo 1 iki 3 paslaugos teikėjų, paslauga bus teikiama nemokamai, o turinčiam 4 ir daugiau paslaugos teikėjus - 1,39 Eur. Jei klientas norės gauti popierinę ,,Viena sąskaita" versiją paštu - tai papildomai kainuos 0,39 Eur per mėnesį.

 

2017-10-20  (atnaujinta 2017-11-15)

APLINKOS MINISTERIJA PASKELBĖ NAUJĄ KVIETIMĄ DAUGIABUČIAMS RENOVUOTI

Įgyvendinant daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms. Apie tai skaitykite plačiau......        

Taip pat pridedama:

* Aplinkos ministro įsakymas dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti);

* Aplinkos ministro įsakymas dėl paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo;

* Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas ir vardinio balsavimo susirinkime biuletenis;

* Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolas ir balsavimo raštu biuletenis.

 

2017-09-19

 SUSITIKIMAS SU VILNIAUS MIESTO MERU

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius kviečia Jus susitikti, aptarti jūsų rajonui aktualius klausimus. Susitikimas vyks 2017 m. rugsėjo 27 d. 18 val. Baltupių progimnazijoje (Didlaukio g. 23, Vilnius). Kvietimas....

 

2017-08-19

DĖL TINKAMO ATLIEKŲ TVARKYMO

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama, kad sostinėje būtų gera ir gražu tiek mums, tiek gausiems svečiams, kviečia vilniečius būti savo miesto šeimininkais bei patriotais, nešiukšlinti, sudrausminti netvarkingus kaimynus ir tinkamai tvarkyti atliekas. Apie tai skaitykite plačiau....

 

2017-08-14

AB ,,VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"  - ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKĖJAI

2017 m. kovo 29 d.  UAB ,,Vilniaus energija" baigė vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste. Nuo kovo 30 d. šią veiklą perėmė AB ,,Vilniaus šilumos tinklai". Apie tai skaitykite plačiau...

 

2017-02-23

PRIEŠ DARANT REMONTĄ DAUGIABUČIUOSE, PRIVALOMA PRANEŠTI SAVIVALDYBEI

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigal