Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra - tai veikla, susidedanti iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros,  kuri susidaro iš prevencinės bei korekcinės priežiūros bei avarijų likvidavimo (t.y. komponentų remontas, restauravimas ar pakeitimas, sistemos reguliavimas bei šiluminio punkto paruošimas šildymo sezonui).